Om författaren

Som framgår av namnet på denna hemsida är mitt namn Anders Tengstrand. Jag pensionerades 2002 som universitetslektor i matematik vid Växjö universitet. Dessförinnan hade jag arbetat med matematikundervisning i Växjö i 35 år – först vid universitetsfilialen, därefter vid Högskolan i Växjö och under de sista åren vid Växjö universitet. Genom en fusion mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar bildades för tio år sedan Linnéuniversitetet.

Bakgrund

I hela mitt vuxna liv har jag undervisat i matematik. Pensioneringen innebar inte att jag slutade undervisa men jag kunde på ett annat sätt än tidigare kunde välja de uppgifter jag åtog mig. Till slut tar emellertid åren ut sin rätt och själva undervisningen känns arbetsam. Uppdragen blir färre och upphör så småningom. En ny generation tar över med den entusiasm och den energi som krävs. Det är en naturlig och sund utveckling.

Skrivverksamhet

Men även om själva undervisningsverksamheten upphör så är det svårt att släppa tankarna på matematik och matematikundervisning. Den har blivit en del av min identitet. Jag återkommer ofta i mina tankar till frågor om varför ämnet ser ut som det gör. Genom den ständiga debatten om skolans matematikundervisning påminns jag om didaktiska frågeställningar som i någon mening verkar eviga. För att få struktur på mina tankar har jag ofta försökt skriva ner dem. Den mest ambitiösa satsningen blev en text om matematikens utveckling på 590(!) sidor där jag försökt förstå hur de begrepp och de samband, som nu lärs ut i olika skolformer, har utvecklats. Men det finns också mindre omfattande texter där jag försökt bena ut olika problemställningar.

Texterna har jag primärt gjort för mig själv utan tanke på att andra skall läsa dem. Men i skrivandet riktar man ändå sig till tänkta personer och med den teknik som nu finns är det möjligt att utan en omfattande tryckeriprocess låta andra få ta del av funderingarna. Och så har denna hemsida kommit till. Jag vet själv inget om de tekniska detaljerna. Jag kan inte tekniken och orkar inte lära mig den. Jag är för gammal och för trött. Min dotterdotter Emma Nilsson Tengstrand har hjälpt mig. Utan hennes hjälp hade hemsidan aldrig realiserats. Ett stort tack till henne!

Innehåll

  • Historiska perspektiv på matematik

    Texten finns nu i bokform och kan beställas via mail [email protected]. Ange namn och adress samt antalet exemplar. Priset per bok är 490 SEK inklusive moms. Vidare tillkommer 100 SEK inklusive moms för frakt. Vid beställningar på fler än 5 exemplar kan fraktkostnaderna reduceras. Boken trycks on-demand och felaktigheter rättas under hand.

  • Om nyttan med matematik
  • Matematik och räkning
  • Lusteliga hågkomster kring tillblifvelsen av ett universitet

Historiska perspektiv på matematik

Boken "Historiska perspektiv på matematik" går att läsa online nedan. Tryck här om du vill öppa boken i ett nytt fönster.

Om nyttan med matematik

"Om nyttan med matematik" går att läsa nedan. För att öppna texten i ett nytt fönster, tryck här


Matematik och räkning

"Matematik och räkning" går att läsa nedan. För att öppna texten i ett nytt fönster, tryck här


Lusteliga hågkomster kring tillblifvelsen av ett universitet

"Lusteliga hågkomster kring tillblifvelsen av ett universitet" går att läsa nedan. För att öppna texten i ett nytt fönster, tryck här